Contact Informatie

 
U kunt het Technisch Economisch Genoodschap bereiken via:
info@het-teg.nl

Postadres: p/a 
APPR HÉT BRANCHEBURO
GOOIMEER 4 – 15
1411 DC NAARDEN
POSTBUS 5135
1410 AC NAARDEN
TEL1. 035 – 694 28 78
TEl2. 035 – 542 74 00
 
Vermeld dat u belt voor het TEG.
 
Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam: 40532701
Het Technisch Economisch Genootschap is vrijgesteld van BTW verplichtingen.

Wij zien uw reaktie gaarne tegemoet.