409 - Kasteelavond Woerden - Succesfactoren Warmtesystemen

Datum: 2019-12-02 15:30:00

Omschrijving:

Op maandag 2 december vindt de TEG Kasteelavond 2019 plaats, dit keer in Kasteel Woerden. Dit is alweer de 6e bijeenkomst van dit jaar en het thema is: 

Succesfactoren van Warmte- (en Koude-) Systemen.

In Nederland zijn de laatste jaren al veel warmteprojecten uitgevoerd en nog veel meer projecten worden momenteel op haalbaarheid onderzocht. Tijdens deze avond zullen we ingaan op projecten en businessmodellen, die succesvol zijn. We hebben twee ervaringsdeskundigen, die ons over hun praktijkervaringen gaan vertellen. Zij zullen ingaan op het warmtenet, warmte (en koude) bronnen, welke risico's zijn hier-aan verbonden en welke factoren dienen te worden ingevuld om tot een succesvolle implementatie te leiden, vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie, zowel technisch, organisatorisch als financieel.

We weten dat velen van jullie graag het gesprek aangaan over de transitie van aardgas naar andere vormen van warmte. Die discussie gaan we graag aan en dat zullen we na de lezingen doen in de vorm van een brainstormsessie. Alle aspecten van en wensen en zorgen over de warmtetransitie kan je inbrengen. De resultaten van deze sessies zullen worden meegenomen in de opzet van het TEG 100 Jaar Energiek Lustrumcongres in november 2020.

Tijdens deze Kasteelavond zullen dan ook de contouren van het TEG Lustrum Programma in 2020 worden onthuld!

Agenda 2 december 2019 - Succesfactoren van Warmtesystemen:

15:30    Aankomst

16:00    Opening – Bas Kruimer
16:05    Introductie van de opzet en brainstorm – Inge Albregtse – Inge Advies
16:15    Succesvol Warmte- en Koudesysteem in Limburg – Louis Hiddes – CEO www.mijnwater.com
17:00    Randvoorwaarden voor een Succesvol Warmtenet – Jaap van Eck – DGA www.eteck.nl
17:45    Start borrel en brainstormsessies
18:30    Terugkoppeling
19:00    Buffet Diner
22:00    Einde

Ook tijdens de kasteelavond zijn introducees (partners of andere geinteresseerden) van harte welkom!

Prijs: € 50

Locatie: Kasteel Woerden - Kasteel 3, 3441 BZ Woerden (Google Maps link)


Helaas, het maximum aantal deelnemers voor deze activiteit is bereikt. Als u op de reservelijst geplaatst wilt worden, stuurt u een e-mail naar de secretaris van het TEG. U krijgt dan een bericht als er een plaats voor u vrijvalt.