Sponsoren van onze bijeenkomsten

Regelmatig is het TEG voor haar bijeenkomsten te gast bij bedrijven.

Een actueel onderwerp wordt door deze bedrijven in enkele presentaties uiteengezet. Het TEG is deze bedrijfssponsors zeer erkentelijk voor deze gastvrijheid. De bijeenkomsten starten vaak in de 2e helft van de middag om deze zo te kunnen combineren met het dagelijkse werk. De TEG deelnemers worden door de sponsor dan vaak gefêteerd op een eenvoudige doch voedzame broodjes maaltijd en een drankje.

Naast de bedrijfsbezoeken organiseert het TEG ook veel bijeenkomsten waarop sprekers uit diverse bedrijven hun expertise met de TEG leden delen en met hen in discussie gaan.

Zonder deze waardevolle bijdragen van bedrijven en sprekers zou het TEG niet kunnen zijn wat zij is: een actief leden netwerk en kennisoverdracht platform.

Hiernaast ziet u een overzicht over de afgelopen jaren van de bedrijven die ons ontvingen of ons sprekers hebben geleverd.

Mocht u of uw bedrijf interesse hebben om het TEG voor een bijeenkomst te willen ontvangen of om sprekers voor een onderwerp te leveren, dan zijn wij daarin zeer geïnteresseerd. Stuur graag een mail naar info@het-teg.nl .

 

Eerdere sponsoren

TNO
Smit Transformatoren
Vattenfall (Nuon)
Reactor Instituut Delft (RID)
DNV GL-Energy (Kema)
Rijksuniversiteit Groningen
Joulz
Direct Current BV
Alliander/Liandon
Alstom
Croon
Tauw
Stedin
CCS Energie Advies
Kandt Management BV
Acrres
BioSoil bodem- en grondsanering
Caneval-ventures
ECN
Haagse Hogeschool
Dutch Green Building Council
DWA
TU Delft
Ministerie economische zaken (EL&I)
Schiphol, Amsterdam Airport
Stichting gelijkspanning
Walter Consultancy
Siemens Industrial Turbomachinery
Philips Lighting
TU Eindhoven
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Silentmotor Company
Automotive Technology Centre
Urgenda
Enexis
Logica (CGI)
ECN
NV Afvalverbranding Zuid-Nederland
Hoogheemraadschap "De Stichtse Rijnlanden"
TenneT TSO
Eneco Energie Infra
Hygear
de Nederlandse waterstof en brandstofcellen vereniging
VéBé van Steijn
AgentschapNL (Senternovem)
Gate Terminal (Vopak/GasUnie)
Clingendael International Energy Programme
Havenbedrijf Rotterdam
Wetsalt
Wetsus
Nuon Power
Philips Lichtmuseum
Universidad de Zaragoza
Nam GLT
Stork Industry Services
Areva
NRG
Smit Transformatoren
Shell Nederland BV
New Values BV
NV Nuon Business
ECN Beleidsstudies
KNMI

 

Onderwerp:

Het EU Emissions Trading System

De thoriumreactor, is de techniek er klaar voor?

Power-To-Gas, Duurzame belofte of Utopie?

De Business Case van Power-To-Gas

Alternatieve voedingssystemen: MV-DC en IF-AC

Waarom kiezen voor DC ?

Praktijkervaring met de implementatie van smart grid technologie

Noord - Zuid metrolijn Amsterdam

Innovaties in Installatietechniek en Energiesystemen

Ontwerpen met duurzame energie

Innovatie rond Distributienetten ALV

Exergie in de praktijk

Exergiebalans van Nederland

Ondernemen met duurzame technologie

Ondernemerservaing, ondernemen met duurzame technologie

Innovatieve duurzame-technologiebedrijven en de "vallei des doods": .......

........ Wat valt er te leren uit de praktijk?

Zonne-energie, de stand van zaken en het toekomstbeeld

Energie-efficiëncy en verduurzaming in de bebouwde omgeving

Toekomstige ontwikkelingen in de bebouwde omgeving

Energie efficiënt bouwen: voorbeelden, knelpunten en kansen

Prisoners dilemmas leading to waiting games

Topsectorenaanpak van het kabinet en MKBA slimme netten

Energieopties op Schiphol

Gelijkspanningsnet Haarlemmermeer

Visie Energie 2050

Turbo Compressoren

LED's change - Verlichting van de toekomst

LED vanuit het NET

VSM stoomtreinen

Autotechniek en waterstoflaboratorium

Voor- en nadelen van waterstof en elektrisch rijden

De elektrische auto, hype of meer dan dat?

Icoonproject elektrisch vervoer

Kansen en uitdagingen Mobile Smart Grid implementatie

Hoe Smart wordt het Grid van Enexis

Smart Grids aanpak in de praktijk

Het speelveld van de Smart Grids

Afvalverbranding en energieopwekking

Rioolwaterzuivering energieneutraal

Visie 2030, Lange termijn ontwikkeling elektriciteitsvoorziening

Productie, toepassing en toekomstvisie van Waterstof

Waterstofproductie

Toepassing van waterstof in brandstofcellen

Waterstoftoepassing in de praktijk (van) tankstations

Beleidsaspecten van waterstof en brandstofcellen

De techniek en het belang van LNG (terminals)

Het strategisch belang van LNG voor Nederland

De toekomstvisie van het Havenbedrijf Rotterdam

Het faciliteren van een LNG terminal

Duurzame ontzouting van zee-, grond en afvalwater

Blue Energie

Vergasser technologie

Kunstlicht in de Kunst

Duurzame energieopwekking en thermodynamica

Groningen long-term renovatie/compressie

Kernernergie; wel of geen alternatief

Possibilities for new nuclear plants in NL and Europe

Nieuwe technieken verkorten opslagduur gebruikt splijtstof