Actieve netwerkorganisatie en platform voor kennisoverdracht. 

Het Technisch Economisch Genootschap is een actieve netwerkorganisatie en platform voor kennisoverdracht. Het TEG werd in 1920 door de directieleden van de toenmalige traditionele energiebedrijven opgericht om verbinding binnen de energiesector in Nederland te bewerkstelligen. Later zijn daar diverse andere en meer formele structuren in Nederland bijgekomen. Tegenwoordig bestaat het TEG uit circa 110 leden, die elkaar zo’n 5 maal per jaar ontmoeten en bedrijven bezoeken onder het motto: “Wat ons boeit, bindt ons”.

 

Onze missie: Netwerken, kennis delen, kennis overdragen, discussieren

Netwerken

Het TEG organiseert jaarlijks 5 á 6 bijeenkomsten in de vorm van een bedrijfsbezoek of een sessie op basis een technisch-economisch thema. Deze bijeenkomsten vinden meestal aan het einde van de middag en begin van de avond plaats. Gezamenlijk worden wij geïnformeerd over actuele energie gerelateerde onderwerpen in een gastvrije ambiance en goede sfeer om bestaande contacten te onderstrepen en nieuwe contacten te leggen. Het jaar sluiten wij traditiegetrouw af met een “Kasteelavond”, waarbij we de presentaties en discussie combineren met een diner op een inspirerende locatie.

De TEG thema’s en onderwerpen worden door de leden zelf aangedragen. Waar mogelijk stimuleren wij onze leden om zelf mee te werken aan het organiseren van bijeenkomsten.

 

Kennisoverdracht

Ten aanzien van kennisoverdracht zal naast techniek meer aandacht worden besteed aan de bedrijfseconomische, organisatorische en maatschappelijke aspecten. De energiesector is sterk in beweging. Komend jaar zullen onderwerpen op het gebied van smart grids , smart metering en duurzame energie vaker in het programma naar voren komen. Ook hier zullen met name de economische en politieke kanten aan bod komen.
 
 

De geschiedenis van TEG, lustrum boek 2005.

 

Het beleid van het Technisch Economisch Genootschap steunt op twee belangrijke pijlers: netwerken en kennisoverdracht. Hierbij is niet alleen van belang dat het huidige in stand wordt gehouden, maar juist dat de vereniging continu blijft vernieuwen. Het ingezette beleid betreffende de verbreding en verjonging van het ledenbestand wordt continue gestimuleerd.