Aktueel

 • Donderdag 5 november 16:30-17:30u Webinar over de Waterstof Race Auto door Dreamteam FORZE van TU Delft.

 • Donderdag 22 okotber 16:00-17:00u Webinar over de Stroomschaarste in Europa op 15 sept. 2020 door Roderick Timmer en Jan Vorrink.

 • Woensdag 16 september 16:30-17:15u Webinar over de TEG onderwerpen voor 2020, nieuwe opzet.
  NOOT: alle echte bijeenkomsten worden naar 2021 doorgeschoven.

 • Donderdag 9 juli van 16:30-18:00u TEG ALV Webinar aanvullend Waterstofvisie Netbeheerder, door Arjen Jongepier, Enduris Duurzaamheid & Innovatie.

 • Op woensdag 17 juni vindt van 16:00-17:00 uur het derde TEG Webinar plaats over Waterstof, met als spreker Arie Willem Rozendaal, Business Associate bij Catena Investments.

 • Op dinsdag 12 mei vond het tweede TEG Webinar plaats over de Veranderende Energiemix NL - Deel 2, opnieuw verzorgd door Roderick Timmer. 

 • Op donderdag 16 april vond ons eerste TEG Webinar plaats over de Veranderende Energiemix in Nederland door Roderick Timmer.

 • Het TEG bestaat 100 jaar en dat vieren we! De aanzet voor het 2020 Lustrumjaarprogramma is gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering en de Kasteelavond, en wordt steeds verder ingevuld en uitgewerkt:
  update 28 augustus 2020: alle fysieke bijeenkomsten worden naar volgend jaar doorgeschoven .

  • 14 februari 2020 – TEG 100 Jaar - Elektriciteit - in Haarlem
  • UITGESTELD tot 2021 – TEG 100 Jaar - Gas & Warmte - in Groningen
  • UITGESTELD tot 2021 – Lustrumviering 100 Jaar TEG Energiek in Muiden – ook partners zijn uitgenodigd
  • UITGESTELD tot 2021 – TEG 100 Jaar - Mobiliteit - in Eindhoven
  • UITGESTELD tot 2021 – TEG 100 Jaar - Mechanische Arbeid
  • UITGESTELD tot 2021 – Lustrum Seminar Energie 100 Jaar vooruit
 • Vrijdag 27 maart vindt de tweede Lustrumbijeenkomst plaats met als thema TEG 100 Jaar - Ontwikkelingen in Gas

UPDATE PER 12 MAART 2020 - DEZE BIJEENKOMST WORDT UITGESTELD IVM HET COVID-19/CORONA-VIRUS

Na de geweldige start van het TEG 100 Jaar Lustrumprogramma over Elektriciteit in het Teyler’s Museum afgelopen vrijdag 14 februari, staat de volgende bijeenkomst klaar om voor in te schrijven. Op vrijdag 27 maart zijn we te gast bij DNV GL GTS in Groningen, waar het volgende programma voor het TEG georganiseerd is, met als thema: 
TEG 100 Jaar – Ontwikkelingen in Gas

 

VOL - INSCHRIJVING IS GESLOTEN

In 2020 bestaat het TEG 100 jaar en dat gaan we vieren! Op vrijdag 14 februari brengen we een bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem, waar we van drie indrukwekkende lezingen vanuit het thema 100 Jaar Elektriciteit zullen gaan genieten. Let ook op de link naar het document Trein, Parkeren, Wandelroute naar Teyler's en Martin's Bar Tour! 


 

 • Maandag 2 december 2019 vond de traditionele Kasteelavond plaats in Kasteel Woerden.

Het thema van deze kasteelavond was "Succesfactoren van Warmte- (en Koude-) Systemen". Ook is een eerste inkijk gegeven op de lustrum-activiteiten vanwege ons 100-jarig bestaan in 2020. Na de lezingen en discussies was er tijdens het kasteel-diner veel gelegenheid tot napraten. 

ECT gaf ons een kijkje in hun keuken op het gebied van Operations & Cyber Security.

Het Pakhuis is enkele jaren geleden getransformeerd van een vervallen slooprijp gebouw tot een broeiplaats van projecten en bedrijven op het gebied van energietransitie.
GMB Bioenergie ontwikkelt nieuwe technieken om energie en nutrienten terug te winnen uit reststoffen. 

  

 • Op donderdag 13 juni 2019 was het TEG te gast bij URENCO Nederland voor een bedrijfsbezoek in Almelo

Het programma omvatte naast enthousiaste presentaties en intensieve discussie over het verrijken van uranium de rol van kernenergie ook een indrukwekken bezoek aan de verrijkingsfabriek.

Wie wij zijn?

Het Technisch Economisch Genootschap is een actieve netwerkorganisatie en platform voor kennisoverdracht. 

Het Technisch Economisch Genootschap is een actieve netwerkorganisatie en platform voor kennisoverdracht. Het TEG werd in 1920 door de directieleden van de toenmalige traditionele energiebedrijven opgericht om verbinding binnen de energiesector in Nederland te bewerkstelligen. Later zijn daar diverse andere en meer formele structuren in Nederland bijgekomen. Tegenwoordig bestaat het TEG uit ruim 110 leden, die elkaar zo’n 5 maal per jaar ontmoeten en bedrijven bezoeken onder het motto: “Wat ons boeit, bindt ons”.

Missie: Netwerken, kennis delen, kennis overdragen, discussiëren

Netwerken:  Het TEG organiseert jaarlijks 5 á 6 bijeenkomsten, meestal einde middag en begin avond, in de vorm van een bedrijfsbezoek of een sessie op basis een technisch-economisch thema. Gezamenlijk worden wij geïnformeerd over actuele energie gerelateerde onderwerpen in een gastvrije ambiance en goede sfeer om bestaande contacten te onderstrepen en nieuwe contacten te leggen. Het jaar sluiten wij traditiegetrouw af met een “Kasteelavond”, waarbij we de presentaties en discussie combineren met een diner op een inspirerende locatie.

De TEG thema’s en onderwerpen worden door de leden zelf aangedragen. Waar mogelijk stimuleren wij onze leden om zelf mee te werken aan het organiseren van bijeenkomsten. 

Inloggen op uw account

Inlognaam:

Wachtwoord:

Onthoud wachtwoord:

 

Sponsoren van onze bijeenkomsten

Regelmatig is TEG voor haar bijeenkomsten te gast bij bedrijven.

Een actueel onderwerp wordt door deze bedrijven in enkele presentaties uiteengezet. Het TEG is deze bedrijfssponsors zeer erkentelijk voor deze gastvrijheid. De bijeenkomsten starten vaak in de 2e helft van de middag om deze zo te kunnen combineren met het dagelijkse werk. De TEG deelnemers worden door de sponsor dan vaak gefêteerd op een eenvoudige doch voedzame broodjes maaltijd en een drankje.

Naast de bedrijfsbezoeken organiseert het TEG ook veel bijeenkomsten waarop sprekers uit diverse bedrijven hun expertise met de TEG leden delen en met hen in discussie gaan.

Zonder deze waardevolle bijdragen van bedrijven en sprekers zou het TEG niet kunnen zijn wat zij is: een actief leden netwerk en kennisoverdracht platform.

Via deze link ziet u een overzicht over de afgelopen jaren van de bedrijven die ons ontvingen of ons sprekers hebben geleverd.

Mocht u of uw bedrijf interesse hebben om het TEG voor een bijeenkomst te willen ontvangen of om sprekers voor een onderwerp te leveren, dan zijn wij daarin zeer geïnteresseerd. Stuur graag een mail naar info@het-teg.nl .

 

Leden mutaties

Uitschrijvingen:

R. Bedaux

P. Steggerda

D. Glaser

Speciaal

In deze column wordt ruimte gegeven aan TEG leden om andere leden over bijzondere zaken te informeren, onder het thema: door leden, voorleden. Meest recente berichten:

 • Informatie over de Stichting Willem Smit Historie Nijmegen

 • Informatie over Wind op Land bijeenkomsten

 • Ksandr Academy
  Ben jij iemand of ken jij iemand die beschikt over ervaring of kennis op gebied van de componenten in de huidige elektriciteitsnetten dan is deze oproep voor jou. Door middel van onderstaande link kunt u zich aanmelden als deskundige of als leergierige, ook als u (oud)collega's kent die het leuk zouden vinden om hun ervaringskennis te delen zouden wij het erg op prijs stellen als u deze oproep doorstuurt. Ook al is die persoon al met pensioen maar wil hij of zij nog iets voor de jongeren betekenen in de Nederlandse energiesector dan kan dat via de Ksandr Academy. Reageer als deskundige of leergierige via de bovenstaande link.

Onze leden

Profiel van onze leden:

De leden van het TEG komen uit bedrijven en instellingen die een verbintenis hebben met energie en economie, maatschappij en milieu in de breedste zijn van het woord. Velen van ons hebben een technische achtergrond, maar dat is zeker geen noodzakelijke voorwaarde. In eerste instantie richt TEG zich op de werkende garde, en dan een werkzaam level, blijven velen nog enkele jaren aan het TEG verbonden, met inbreng van uitgebreide kennis en ervaring. De leden komen vaak uit het hoger kader van bedrijven in sturende en leidinggevende rollen, maar ook vanuit technisch specialisme, en bijvoorbeeld ook vaak vanuit universiteiten, waarbij we diverse professoren van de verschillende universiteiten al geruime tijd tot het TEG ledenbestand mogen rekenen. Ook stimuleren we mensen die aan het begin van hun loopbaan staan toe te treden en actief te worden, om zo een mooie mix te vormen met de leden met een ruime werkervaring.

Het TEG heeft 110 leden en groeit gestaag.