Contact Informatie

 
U kunt het Technisch Economisch Genoodschap bereiken via:
info@het-teg.nl
Postadres: p/a APA; Postbus 78; 6870 AB Renkum
Telefoon: F&B Secretariaat 035-6838833. Vermeld dat u belt voor het TEG.
 
Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam: 40532701
Het Technisch Economisch Genootschap is vrijgesteld van BTW verplichtingen.

Wij zien uw reaktie gaarne tegemoet.