41x - TEG 100 Jaar - Ontwikkelingen in Gas

Datum: 2020-03-27 14:00:00

Omschrijving:

UPDATE PER 12 MAART 2020 - BIJEENKOMST WORDT UITGESTELD.
ZODRA NIEUWE DATUM GEPLAND WORDT EEN NIEUWE MAILING VERSTUURD.

Na de geweldige start van het TEG 100 Jaar Lustrumprogramma over Elektriciteit in het Teyler’s Museum afgelopen vrijdag 14 februari, staat de volgende bijeenkomst klaar om voor in te schrijven. 
Op vrijdag 27 maart zijn we te gast bij DNV GL GTS in Groningen, waar het volgende programma voor het TEG georganiseerd is, met als thema:

TEG 100 Jaar – Ontwikkelingen in Gas:

14:30u         Aankomst met koffie
15:00u         Welkom & Introductie - Johan Knijp Bas Kruimer
15:15u         100 Jaar Gasvoorziening in Nederland – door Wim van Gemert (Fontys)
15:45u         Gasunie New Energy – door Martijn Theelen (Gasunie)
16:15u         Hydrogen Valley Noord NL – door Patrick Cnubben (New Energy Coalition)
16:45u         Pauze – 15 min 
17:00u         Groene Chemie – door Henri Kats (Chemport Europe)
17:30u         Waterstofonderzoek in de praktijk bij DNV GL – Sander Gersen (DNV GL)
18:00u         Rondleiding door de onderzoekopstellingen en laboratoria van DNV GL
18:45u         Dankwoord 10 min
19:00u         Napraten met drankje en broodje
20:00u         Afsluiting    

Locatie:       DNV GL aan de Energieweg 17, 9743 AN Groningen 

Kosten:        € 12,50 per deelnemer

Openbaarvervoer: Vanaf CS Groningen ga je met de bus naar Meubelboulevard Hoendiep, vanaf daar is het enkele minuten lopen naar DNV GL. De reistijd is circa 25 minuten. 

 

      

Aanvullende informatie over het programma:

Wim van Gemert is een chemisch technoloog van TU/e en is ook op die universiteit gepromoveerd. Na enige gebruikelijke omzwervingen heeft hij een productieve periode beleefd bij TNO in Apeldoorn, waar hij onderzoekgroepen heeft opgezet verband houdende met bodemreiniging en verwerking van chemisch afval. Vanaf eind jaren '80 is Wim bij Gasunie in Groningen in dienst gekomen en heeft daar in meerdere functies gewerkt aan en verantwoordelijk geweest voor innovatie in gastoepassingen. Vanaf 2006 is hij Leading Lector Energietransitie bij Hanzehogeschool Groningen geworden. Om het genoemde thema Energietransitie body gegeven heeft hij onder andere een onderzoekslab (RenQi) en een living lab (EnTranCe) voor energietransitie opgezet. Parallel daaraan heeft hij een tweetal internationale MSc opleidingen geïnitieerd. Vanaf 2018 is Wim met pensioen gegaan, hetgeen hem de ruimte geeft om, samen met wereldwijd opererende oudstudenten, een mondiaal kennisnetwerk op te zetten onder de missie "People in Power" (ResQ).

Martijn Theelen van Gasunie werkte tot vorig jaar bij Gasunie New Energy (https://www.gasunienewenergy.nl/ ) en was daar betrokken bij ontwikkeling van innovatieve duurzame energieoplossingen Martijn heeft onder andere gewerkt aan superkritische watervergassing van SCW en vergassingstechnologie van Torrgass. Sinds 1 januari is Martijn werkzaam bij de afdeling Asset Management van Gasunie en houdt zich daar onder meer bezig met de huidige en toekomstige LNG-faciliteiten van Gasunie. Martijn zal over beide delen uitleg geven, waarmee een mooi beeld ontstaat van de kort/middellange en lange termijn uitdagingen van Gasunie.

Patrick Cnubben is werkzaam bij New Energy Coalition – een netwerk- en kenniscoalitie die zich inzet voor een slimme en succesvolle overgang naar het duurzame energiesysteem van de toekomst. Patrick is een van de trekkers van het HEAVENN project. Noord-Nederland krijgt als eerste regio in de EU-subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley.  Deze publiek-private samenwerking kent een totale projectomvang van circa 90 miljoen euro en is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland.  Het HEAVENN-project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en verbindt binnen een geografische regio. HEAVENN staat voor H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands en bestaat uit 31 publieke en private partijen uit 6 Europese landen.

Henri Kats is business developer voor Chemport Europe.  Chemport Europe is de naam van het innovatieve ecosysteem voor chemicaliën en materialen in Noord-Nederland waar bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken. Chemport Europe heeft de ambitie om de eerste cluster in Nederland en misschien in Europa te zijn met nul CO2-uitstoot en minimale milieu-impact. Het gehele industriecluster van Chemport Europe zal alleen tegen 2050 gebruik maken van hernieuwbare energie en grondstoffen. Chemport Europe heeft twee grote chemische clusters in Emmen en Delfzijl en een groot aantal kennis- en onderwijsinstellingencluster in Groningen. Dit wordt aangevuld door de aanwezigheid van een zeehaven, regionale groene hulpbronnen en groene energie, evenals tientallen jaren ervaring in grootschalige bio-raffinaderijen. Henri zal ingaan naast de ambitie van Chemport Europe ingaan op recente voorbeelden van bedrijven die zijn gestart/geland in Chemport Europe.

Sander Gersen leidt een groot deel van het test- en onderzoekswerk bij DNV GL in Groningen. Zo is hij is bezig met een groot onderzoeksprogramma voor het toepassen van waterstof in de hoge temperatuur industrie. Daarvoor zal DNV GL enerzijds experimenten doen in de eigen hoge temperatuur oven (onderdeel van de rondleiding) en anderzijds zijn er velddemo’s in voorbereiding (o.a. bij NedMag in Veendam). Een groot deel van Sander’s werk betreft het ontwikkelen en introduceren van nieuwe brandstoffen (denk aan biogas, LNG, waterstof). DNV GL ontwikkelt bijvoorbeeld voor de EU-normen voor biogas en werkt met brandstofleveranciers en motorfabrikanten aan efficiënte inzet van LNG in de mobiliteit (scheepvaart, vrachtvervoer). Ook de motorproefstand is onderdeel van de rondleiding. Ten slotte is het interessant om ook nog even te kijken naar het pionierswerk voor een waterstof CV-ketel. Veertig jaar na de ontwikkeling van de HR-ketel is nu op dezelfde locatie een waterstof CV-ketel ontwikkeld. Sander zal als introductie op de rondleiding ingaan op een aantal lopende projecten.

 

Prijs: € 12.50

Locatie: Energieweg 17, 9743 AN Groningen (Google Maps link)