414 - Webinar: ALV + Waterstof vervolgd

Datum: 2020-07-09 16:30:00

Omschrijving:

Dit is de laatste oproep aan alle TEG leden om zich aan te melden voor de ALV. Diegenen, die zich reeds hebben opgegeven via de Outlook invite, ontvangen deze mail dus ook nog een keer. Het aantal genodigden is groot, het aantal bevestigingen mag groter! Tot donderdag 9 juli.

Op donderdag 9 juli zal van 16:30 - 18:00 het volgende webinar plaatsvinden. Omdat we natuurlijk ondanks Corona "gewoon" een Algemene Ledenvergadering zullen moeten organiseren, heeft het bestuur besloten om die, net als de laatste 3 events, ook als webinar te houden. 

Jullie krijgen zoals gewend de ALV agenda vooraf via een link beschikbaar gesteld. De notulen en presentatie van de vorige ALV op 22 mei 2019, staan reeds beschikbaar op binnen het Leden deel van de website. Hier is de LINK.

Inmiddels is ook de kascommissie digitaal samengekomen en zijn de financiën van 2019 beoordeeld en goedgekeurd, waarvan verslag tijdens de ALV. We zullen ook onderzoeken of de deelnemers via JA/NEE-knoppen hun stem kunnen uitbrengen.

Tijdens het vorige webinar over waterstof was er nog een aantal vragen onbeantwoord gebleven en werd gediscussieerd over visie van "de netbeheerder" met betrekking tot waterstof. 

Arjen Jongepier heeft aangeboden om volgende aspecten voor ons uiteen te zetten:

“Waarom de Regionale Netbeheerder actief werkt met waterstof”

  • Een (opnieuw) geïntegreerd energiesysteem
  • Uitrolmechanismen te kust en te keur
  • Wat is er nodig om H2 een succes te laten worden?
  • Duiding van experimenten en pilots

Doel van de gehele webinar bijeenkomst is om in ca. 30-40 minuten de ALV te behandelen, en vervolgens ca. 45 min. het vervolg op onze waterstof discussie te doen.

 

LET OP:
aanmelden kan door de link naar sectie LEDEN TEG Webinars te volgen
klik NIET op de gebruikelijke aanmeldingsprocedure, daarop volgt een foutmelding.

(omdat we geen kosten in rekening brengen snapt de Mollie betalingsdienst dit niet)
(ook het overzicht van "leden die gaan" functioneert dus niet)

Volg deze LINK naar het TEG Webinar

 

 

 

 

Prijs: € 0

Locatie: Internet (Google Maps link)