415 - Webinar TEG Onderwerpen 2020

Datum: 2020-09-16 16:30:00

Omschrijving:

Beste TEG Leden, 

Donderdag 9 juli jl. hebben we het vorige TEG webinar inclusief virtuele Algemene Ledenvergadering gehouden. Ook dat was weer een goed "bezochte" bijeenkomst met een interessant onderwerp. Zoals tijdens de ALV besproken hadden we de hoop dat we later dit jaar toch in staat zouden zijn om fysieke bijeenkomsten te organiseren en een deel van het TEG 100 Jaar Lustrumprogramma zouden kunnen invullen. Inmiddels is duidelijk dat het nog steeds niet verstandig is om bijeenkomsten te gaan organiseren. Daarom hebben het TEG Bestuur en de LuCie Lustrum Commissie besloten om het gehele fysieke lustrumprogramma naar volgend jaar door te schuiven en om dit jaar voorlopig alleen nog webinars te organiseren.

Het eerst volgende webinar zal op woensdag 16 september om 16:30 starten en duurt maximaal 3 kwartier. Onderwerp zal zijn het met elkaar bespreken van de onderwerpen die we als TEG zouden willen horen, en ook aan elkaar willen vertellen. Idee is om iedere 3 weken een webinar van maximaal 45 minuten te organiseren, waarbij we een spreker uit eigen TEG gelederen een topic van 15-20 minuten laten presenteren, waarover vervolgens met elkaar gesproken zal worden.

Daarmee is het verzoek aan alle TEG leden om met dit eerstvolgende webinar mee te doen en in te brengen welke onderwerpen van interesse zijn om te bespreken en ook om over te presenteren. Onderwerpen mogen natuurlijk ook per e-mail verstuurd worden. Op basis van de input zullen we een agenda opstellen voor het restant van het jaar en iedere 3 weken een onderwerp behandelen.    

Agenda:

  • Korte uitleg van huidige situatie en plannen
  • Inventarisatie van onderwerpen van interesse – input van alle TEG leden – long list
  • Inventarisatie van onderwerpen waarover gepresenteerd kan worden
  • Eerste stap tot plannen van de volgorde
  • Indien er tijd over is kan eerste onderwerp al direct aangehaald worden met een korte introductie
  • “uitdagingen huidige slimme meter”
  • “wat komt er na de slimme meter van vandaag”
  • “laad-infrastructuur elektrische auto’s”

 

LET OP:
aanmelden kan door de link hier direct onder naar sectie LEDEN TEG Webinars te volgen
klik NIET op de gebruikelijke aanmeldingsprocedure, daarop volgt een foutmelding.

(omdat we geen kosten in rekening brengen snapt de Mollie betalingsdienst dit niet)
(ook het overzicht van "leden die gaan" functioneert dus niet)

Volg deze LINK naar het TEG Webinar

 

 

 

 

 

 

Prijs: € 0

Locatie: Internet (Google Maps link)