417 - Webinar Forze Waterstof Race Auto

Datum: 2020-11-05 16:30:00

Omschrijving:

Op donderdagmiddag 5 november van 16:30 - 17:30 uur zal het volgende TEG Webinar plaatsvinden.

Onze TEG webinars worden zeer enthousiast ontvangen. Aan de virtuele bijkomst op 22 oktober over "Schaarste op de stroommarkt" namen 33 personen deel, de sessie was zeer interactief, er werden veel vragen gesteld en veel goede discussie gevoerd. Uiteindelijk hebben we bijeenkomst na anderhalf uur afgesloten, met dank aan de presentatoren en onze actieve TEG leden. De presentatie is beschikbaar op de TEG-site.

Het onderwerp van 5 november zal zijn de Waterstof Race Auto van het FORZE Dreamteam van de TU Delft.

We krijgen een presentatie over het ontwikkelen van de huidge auto, zijn voorgangers en de plannen voor de komende jaren. Er wordt ingegaan op technische en organisatorische uitdagingen en natuurlijk ook op de telkens verder op te voeren presetaties en technologie, die dat allemaal mogelijk moet maken. Er zal ook aandacht worden gegeven aan de maatschappelijke relevantie van het FORZE project en de gerelateerde aspecten van implementatie van waterstof als toekomstige energiedrager. 

 

LET OP:

aanmelden kan door de link hier direct onder naar sectie LEDEN TEG Webinars te volgen
klik NIET op de gebruikelijke aanmeldingsprocedure, daarop volgt een foutmelding.

(omdat we geen kosten in rekening brengen snapt de Mollie betalingsdienst dit niet)
(ook het overzicht van "leden die gaan" functioneert dus niet)

Volg deze LINK naar het TEG Webinar

 

 

 

 

Prijs: € 0

Locatie: Internet (Google Maps link)