427 - Webinar Duurzame energie gecombineerd met waterstofgas

Datum: 2021-04-22 16:30:00

Omschrijving:

NOOT
op 22 april spreekt Sven Donders over Waterstof en het elektriciteitsnet van Zeeland
op 29 april spreekt Paul Smits van H2point over Waterstof Tankstations.

22 april 
Het TEG verbindt. Via onze contacten hebben we Sven Donders, student TU Delft met Enduris in verbinding gebracht voor het uitvoeren van zijn BEP, Bachelor Eindproject. Inmiddels heeft hij zijn Bachelor met succes afgerond en zal hij tijdens het TEG webinar op donderdag 22 april van 16:30 - 17:30 uur de resultaten van zijn studie­opdracht aan ons presenteren.

Onderwerp:
Duurzame energie gecombineerd met waterstofgas 
Een netwerkanalyse voor de invoering van de Regionale Energie Strategie in Zeeland.

Sven gaat tijdens zijn presentatie in op de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor de verduurzaming van het Zeeuwse elektriciteitssysteem. Hij heeft het elektriciteitsnetwerk van Zeeland geanalyseerd om te onderzoeken hoe op een doeltreffende manier duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden omgezet in waterstofgas om zo het elektriciteitsnet te ontlasten en mede hierdoor aan de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen voldoen.

Achtergrond informatie: In het klimaatakkoord van Parijs van 2015, is wereldwijd afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. Om de voor Nederland afgesproken reductie van 49% in 2030 te kunnen realiseren, is ons land onderverdeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet eigen plannen maken, ook wel de Regionale Energie Strategie (RES) genoemd, om gezamenlijk de nationale afspraken uit het Parijsakkoord te halen. De provincie Zeeland is één van de 30 regio’s, die plannen heeft gemaakt met betrekking tot verduurzaming van de provincie. Met behulp van onder andere het plaatsen van windturbines en zonnepanelen probeert Zeeland de klimaatdoelen te behalen. Daarnaast staat in de RES van Zeeland dat ze willen inzetten op groene waterstof. Waterstofgas is een energiedrager, die ons aardgas in de toekomst moet gaan vervangen. Tevens zal het produceren van waterstofgas op strategische plaatsen in het elektriciteitsnet het netwerk kunnen ontlasten.

 

LET OP:

aanmelden kan door de link hier direct onder naar sectie LEDEN TEG Webinars te volgen
klik NIET op de gebruikelijke aanmeldingsprocedure, daarop volgt een foutmelding.

(omdat we geen kosten in rekening brengen snapt de Mollie betalingsdienst dit niet)
(ook het overzicht van "leden die gaan" functioneert dus niet)

Volg deze LINK naar het TEG Webinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: € 0

Locatie: Internet (Google Maps link)