440 - TEG ALV 2022 + Delta 21 Webinar

Datum: 2022-09-21 15:50:00

Omschrijving:

De vorige Algemene Leden Vergadering vond plaats al weer een jaar geleden plaats, en daarmee is het weer hoog tijd voor de ALV van 2022. Ook deze zal als webinar gehouden worden en wel op woensdag 21 september. We openen de Teams video sessie om 15:50 uur en starten de ALV om 16:00 uur. Om 17:00 uur zal een webinar plaatsvinden over het Delta21 initiatief. Huub Lavooij en Leen Berke zijn hier al enige jaren mee bezig en hebben hun verhaal eerder dit jaar bij het KIvI gepresenteerd. Delta21 is een integrale aanpak van Wateroverlast, Energieopslag en Natuurherstel 

De notulen van de ALV van 2021 en de agenda voor de ALV 2022 zullen op de website geplaatst worden in Leden/ALV-notulen.   

 

Agenda Algemene Leden Vergadering TEG – 21 september 2022 – WEBINAR:

  1. Start 16:00 uur - Opening door de Voorzitter
  2. Mededelingen en binnengekomen stukken
  3. Verslag Algemene Ledenvergadering 15 september 2021 – webinar
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Jaaroverzicht door de Voorzitter
  6. Doelstellingen en Programma 2022-2023
  7. Financiën door de Penningmeester – Jaarverslag 2021
  8. Stand van zaken website aanmelding leden
  9. WVTTK – rondvraag en afsluiting ALV
  10. Start 17:00 uur – WEBINAR Delta21 door Huub Lavooij en Leen Berke - Initatiefnemers

Einde zal tussen 18:00 en 18:15 uur zijn.

 

DOWNLOAD DE PRESENTATIE DELTA21

 

DELTA21 is een integraal plan, dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Het is daarmee een alternatief voor het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Als “bijvangst” komt met DELTA21 een grootschalige “batterij” beschikbaar om elektrische energie op te slaan. Bovendien zorgt het concept ervoor dat het zoute getij weer in het Haringvliet kan terugkeren en de vismigratie zich kan herstellen, maar ook dat de zoetwateraanvoer in het gebied wordt gegarandeerd. https://www.delta21.nl/ 

Kortom: Delta21 is een integrale aanpak van Wateroverlast, Energieopslag en Natuurherstel

 

 

LET OP:

aanmelden kan door de link hier direct onder naar sectie LEDEN TEG Webinars te volgen
klik NIET op de gebruikelijke aanmeldingsprocedure, daarop volgt een foutmelding.

(omdat we geen kosten in rekening brengen snapt de Mollie betalingsdienst dit niet)
(ook het overzicht van "leden die gaan" functioneert dus niet)

Volg deze LINK naar het TEG Webinar

 

 

 

 

 

Prijs: € 0

Locatie: Internet (Google Maps link)