TEG Kasteelavond 25 november 2014: Laad-infrastructuren en systemen voor Elektrisch Vervoer

In het fraaie historische stadhuis van Gouda werden de TEG leden bijgepraat over laad-infrastructuren en systemen voor elektrisch vervoer.

Na een welkomstwoord door Locatiemanager Rik Dijkgraaf beet Hans Streng  het spits af met zijn bijdrage over Evolutie in Laden.
Om ons op te warmen liet hij zien dat er veel “foute verhalen” de ronde doen over EV. Zo wordt door velen gedacht dat accu’s veel te duur en te zwaar zijn. Dat is allemaal in een stroomversnelling gekomen, accu’s die minder dan €200/kWh kosten zijn er nu al. En ook de energiedichtheid is inmiddels sterk verbeterd, meer dan 500 Wh/kg accu is al gerealiseerd. De limiet is daarbij nog lang niet bereikt. Op dit moment is er Euro5 als emissie eis voor auto’s, Euro6 wordt binnenkort van kracht. Maar als Euro7 komt zal dit niet meer haalbaar zijn met gewone diesel en benzine motoren, zo hield hij ons voor. E-rijden wordt dus een noodzaak.
Wat houdt het op grote schaal toepassen van EV nu tegen?
Belangrijkste reden: automobielfabrikanten zijn bang dat verdringing optreed in hun portfolio.
Geschrokken van het succes van Tesla zijn ze nu echter wél bezig een inhaalslag te maken.
Verschillende fabrikanten zullen dan ook binnen een aantal jaren “500 km EV’s” op de markt brengen, in verschillende klassen.
Probleem is divers:

  • automobielfabrikanten hebben een ontwerp > markt cyclus van 4-8 jaar
  • infrastructuur heeft een 3-5 jaar cyclus
  • grid operators  hebben ook een aantal jaren nodig
  • echter in de publieke opinie, aangewakkerd via de media, zou het allemaal niks worden als het er morgen niet al is.

Hans liet zien dat er in China wél stevig ingezet wordt op EV. Zo zijn er inmiddels 80 accufabrieken, en in Shenzhen staan in een parkeergarage 150 snelladers van 80 kW elk, met een totaal oplaadvermogen van 8MW. De autofabrikant BYD speelt daarbij de voortrekkersrol. Voorts heeft men zich gefocust op 5 grote steden, met een diameter van 300 km waarbinnen EV standaard moet worden. Vervoer tussen de steden gaat dan per HS trein, dat spoor wordt in sneltreinvaart aangelegd. Essentieel is dat er, naarmate de range van de EV’s stijgt, zwaardere snelladers nodig zijn. Genoemd werd een lader van 10-20 kW bij een range van 400 km. Bij kleine ranges kun je nog uit met een gewone thuis overnight lader, maar dat houdt snel op als de range groter wordt. Bij grotere laders is DC het juiste middel. Essentieel is ook dat infrastructuur gekoppeld wordt, waarbij overschot van zonne en wind energie gebruikt kan worden voor het opladen.

Daarna presenteerde Baerte de Brey een praktijktest in het Rotterdamse: Praktijk en Realisatie Laadsystemen.
Hij liet een test zien, uitgevoerd tussen april 2012 en april 2013, met 75 auto’s uit verschillende categorieën. In totaal is er in die tijd door 100 bestuurders 700.000 km gereden met die auto’s, met 129 laadpunten. Probleem daarbij was de snelheid van het kunnen plaatsen van die laadpalen, mede door gemeentelijke vergunningsprocedures. Er bleken bij de plug-in hybrides grote verschillen in CO2 uitstoot, variërend van 60-180 gr/km, sterk afhankelijk van het gebruik en de mate van opladen. Gemeten is ook het geluid, dat bleek bij het optrekken zo’n 25 dB minder te zijn in het 100-200Hz gebied, vergeleken met diesels. In actieradius was er een verschil van ca 20% tussen zomer en winter, gebruik van verwarming had 10% invloed,  rijstijl ca 15% en snelweg <> stad ca 10%. Mbt het gebruik van de laadpalen was de gedachte dat de meesten dat ‘s nachts thuis zouden doen.
De realiteit is dat velen dat overdag doen, bij de laadpaal van de werkgever. Dat ontgaat ook de fiscus niet, in principe is dit verkapt loon.

Tot slot hield Auke Hoekstra zijn verhaal over Laadprotocollen en Motown, dat staat voor Mobility Transition Open source Webservices iNterface). Hij liet zien dat de behoefte aan energie sterk in de afgelopen 100 jaar is toegenomen. Aan de aanbodzijde neemt olie uiteindelijk af. Biobrandstoffen zijn om een aantal redenen beperkt. Om CO2 reductie bij vervoer te realiseren is E-mobiliteit een must, waterstof als drager heeft een te laag rendement, zo liet hij zien. Aantrekkelijk van H2 is wel dat het snel geladen kan worden. In NL zijn er nu meer dan 9000 laadpunten. Inductie-lading is een optie die al getest is.

Boeken door hem geschreven voor RWS:

Elektrisch rijden

Introductie Motown  

Wat is Motown? 

Ter afsluiting: het diner. Als altijd: prima verzorgd, en zeer geanimeerd.
Onze voorzitter gaf daaraan voorafgaand nog de informatie dat de nieuwe TEG website geheel operationeel is, maar dat kennelijk nog niet iedereen zijn weg daarnaartoe, en de omgang ermee gevonden heeft.
Misschien verklaart dat deels ook de niet al te grote opkomst bij deze kasteelavond.

Wat mij betreft: de “wegblijvers” hebben een boeiende middag en avond gemist.  

Jan Willem Wouda

\